Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

#تسمه حمل بار# فیکس بار

webbing-sling_c16053_1

 

#تسمه حمل بار# و فیکس بار
در این بخش #تسمه های حمل بار# که از الیاف نایلونی یا پلی استر ساخته می شوند مورد بررسی قرار می گیرند. الیاف نایلونی در برابر بسیاری از مواد قلیایی مقاوم بوده و بیشتر کاربرد دارند. در حالیکه مواد پلی استر در برابر مواد اسیدی مقاوم بوده و در شرایط خاصی به کار برده می شوند. این گونه تجهیزات توسط دستگاههای بافنده ی صنعتی تولید می شوند. روش دوخت پیوسته تنها روش مورد قبول برای ساخت تسمه های حمل بار در بسیاری از استانداردهای معتبر عنوان شده است. معمولا برای جلوگیری از سایش، محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی، افزایش ضریب اصطکاک و محافَظت در برابر ذرات و مواد خارجی، افزایش ضریب اصطکاک و محافظت تسمه حمل بار در برابر نور خورشید، از مواد مناسب پلیمری برای پوشاندن الیاف آن استفاده می شود. حداقل فاکتور طراحی در این گونه تجهیزات ۵ است

فروش انوع تسمه حمل بار دوبل از ۱ تن الی ۶۰ تن

فروش انواع تسمه حمل بار چهار لا (۴ لا) در تناژ مختلف