Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

نماینده فروش تسمه حمل بار(تسمه بار برداری) آمریکایی,کره ای وتسمه جغجغه ای #تسمه حمل بار گرد یا شالی#

فروش انواع تسمه جغجغه ای و تسمه های حمل بار(تسمه باربرداری) کره ای و آمریکایی در متراژ و تناژ مختلف از ۱تن الی۵۰تن با بافت و کیفت بسیار بالا برای مصارف حساس

تسمه جغجغه ای برای بستن و مهار کردن بار بکار میرود

تسمه جغجغه ای تسمه جغجغه ای از ۲سانت اای ۱۰سانت

 فروش  انواع تسمه رولی (متری)وتسمه حمل بار گرد یا شالی تسمه چهار لا در تناژ مختلف

webbing-sling_c16053_1

 

 

 

 

 

 

تسمه حمل بار#تسمه حمل بار#
انواع بلت یا تسمه حمل بار
انواع تسمه باربرداری,,,تسمه حمل بار
تسمه حمل بار ۳تن دوبل ۳ متری
تسمه حمل بار ۳تن دوبل ۴ متری
تسمه حمل بار ۳ تن دوبل ۵ متری
تسمه حمل بار ۳ تن دوبل ۶ متری
تسمه حمل بار ۳تن دوبل ۷ متری
تسمه حمل بار ۳ تن دوبل ۸ متری
تسمه حمل بار ۳ تن دوبل ۹ متری
تسمه حمل بار ۳ تن دوبل ۱۰ متری
تسمه حمل بار ۱ تن تسمه حمل بار کنفی ۱ تن
تسمه حمل بار ۲ تن تسمه حمل بار کنفی ۲ تن
تسمه حمل بار ۳ تن تسمه حمل بار کنفی ۳تن
تسمه حمل بار ۴ تن تسمه حمل بار کنفی ۴تن
تسمه حمل بار ۵ تن تسمه حمل بار کنفی ۵تن
تسمه حمل بار ۶ تن تسمه حمل بار کنفی ۶تن
تسمه حمل بار ۷ تن تسمه حمل بار کنفی ۶ تن
تسمه حمل بار ۸ تن تسمه حمل بار کنفی ۷ تن
تسمه حمل بار ۱۰ تن تسمه حمل بار کنفی ۸ تن
تسمه حمل بار ۱۲ تن تسمه حمل بار کنفی ۹ تن
تسمه حمل بار ۱۵ تن تسمه حمل بار کنفی ۱۰ تن
تسمه حمل بار ۲۰ تن تسمه حمل بار کنفی ۱۲ تن
تسمه حمل بار ۲۵ تن تسمه حمل بار کنفی ۱۵ تن
تسمه حمل بار ۳۰ تن تسمه حمل بار کنفی ۲۰ تن
تسمه حمل بار ۳۵ تن تسمه حمل بار کنفی ۲۵ تن
تسمه حمل بار ۴۰ تن
تسمه حمل بار ۴۵ تن
تسمه حمل بار ۵۰ تن
تسمه حمل بار ۵۵ تن
تسمه حمل بار ۶۰ تن

تسمه حمل بار ۱۵ سانت چهار لا ۱۶ تن

تسمه حمل بار ۲۰سانت چهار لا ۲۰ تن

تسمه جغجغه ای ۲/۵ تنی

تسمه جغجغه ای ۳ تنی

تسمه جغجغه ای ۵ تنی

تسمه جغجغه ای ۷ تنی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *