Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

اتصالات

نماینده فروش تسمه حمل بار(تسمه بار برداری) آمریکایی,کره ای وتسمه جغجغه ای #تسمه حمل بار گرد یا شالی#

فروش انواع تسمه جغجغه ای و تسمه های حمل بار(تسمه باربرداری) کره ای و آمریکایی در متراژ و تناژ مختلف از ۱تن الی۵۰تن با بافت و کیفت بسیار بالا برای مصارف حساس

تسمه جغجغه ای برای بستن و مهار کردن بار بکار میرود

تسمه جغجغه ای تسمه جغجغه ای از ۲سانت اای ۱۰سانت

 فروش  انواع تسمه رولی (متری)وتسمه حمل بار گرد یا شالی تسمه چهار لا در تناژ مختلف

webbing-sling_c16053_1

 

 

 

 

 

 

تسمه حمل بار#تسمه حمل بار#
انواع بلت یا تسمه حمل بار
انواع تسمه باربرداری,,,تسمه حمل بار
تسمه حمل بار ۳تن دوبل ۳ متری
تسمه حمل بار ۳تن دوبل ۴ متری
تسمه حمل بار ۳ تن دوبل ۵ متری
تسمه حمل بار ۳ تن دوبل ۶ متری
تسمه حمل بار ۳تن دوبل ۷ متری
تسمه حمل بار ۳ تن دوبل ۸ متری
تسمه حمل بار ۳ تن دوبل ۹ متری
تسمه حمل بار ۳ تن دوبل ۱۰ متری
تسمه حمل بار ۱ تن تسمه حمل بار کنفی ۱ تن
تسمه حمل بار ۲ تن تسمه حمل بار کنفی ۲ تن
تسمه حمل بار ۳ تن تسمه حمل بار کنفی ۳تن
تسمه حمل بار ۴ تن تسمه حمل بار کنفی ۴تن
تسمه حمل بار ۵ تن تسمه حمل بار کنفی ۵تن
تسمه حمل بار ۶ تن تسمه حمل بار کنفی ۶تن
تسمه حمل بار ۷ تن تسمه حمل بار کنفی ۶ تن
تسمه حمل بار ۸ تن تسمه حمل بار کنفی ۷ تن
تسمه حمل بار ۱۰ تن تسمه حمل بار کنفی ۸ تن
تسمه حمل بار ۱۲ تن تسمه حمل بار کنفی ۹ تن
تسمه حمل بار ۱۵ تن تسمه حمل بار کنفی ۱۰ تن
تسمه حمل بار ۲۰ تن تسمه حمل بار کنفی ۱۲ تن
تسمه حمل بار ۲۵ تن تسمه حمل بار کنفی ۱۵ تن
تسمه حمل بار ۳۰ تن تسمه حمل بار کنفی ۲۰ تن
تسمه حمل بار ۳۵ تن تسمه حمل بار کنفی ۲۵ تن
تسمه حمل بار ۴۰ تن
تسمه حمل بار ۴۵ تن
تسمه حمل بار ۵۰ تن
تسمه حمل بار ۵۵ تن
تسمه حمل بار ۶۰ تن

تسمه حمل بار ۱۵ سانت چهار لا ۱۶ تن

تسمه حمل بار ۲۰سانت چهار لا ۲۰ تن

تسمه جغجغه ای ۲/۵ تنی

تسمه جغجغه ای ۳ تنی

تسمه جغجغه ای ۵ تنی

تسمه جغجغه ای ۷ تنی

مهارکش

19-813x1024-813x1024

قلاب دینام

قلاب دینام

قلاب

15-813x1024-813x1024 18-1-1024x312-1024x312 18-3-1024x334-1024x334

شگل

16-813x1024-813x1024 fc3dcd_SCREW-PIN-ANCHOR-SHACKLE_b1368c_1-300x300

زنجیر

6-813x1024-813x1024

 

8-813x1024-813x102465_350x350-300x300-300x300زنجیر ۶ متری دوسر قلاب

زنجیر ۹ متری دو سر قلاب

زنجیر ۳ متری قلاب کج

زنجیر مرغداری در سایزهای مختلف

زنجیر استیل در سایزهای مختلف

حلقه اسلینگ

b7b9ba_MASTER-LINK-G80_07a4cb_1-300x300

جکلوی ساده

20-813x1024-813x1024 RATCHET-BINDER_1cfc42_images-300x300

جکلوی دنده ای

1

جک دنده ای

جک دنده ای ۱تن

جک دنده ای ۲تن

جک دنده ای ۳تن

جک دنده ای ۵تن

جک دنده ای ۱۰ تن

جک دنده ای ۱۶ تن

جک دنده ای۲۰ تن

Standard

Model TH1.5 TH3.0 TH5.0 TH10 TH16 TH20 TH25
Rated capacity t ۱٫۵ ۳٫۰ ۵٫۰ ۱۰ ۱۶ ۲۰ ۲۵
Test load kN ۲۲ ۴۴٫۱ ۷۳٫۵ ۱۴۷ ۱۹۶ ۲۲۰ ۲۷۵
Chain shake to lifte full load N ۲۸۰ ۳۵۰ ۴۰۰ ۵۸۰ ۶۴۰ ۶۵۰ ۷۵۰
Dimension

(mm)

A ۸۱ ۸۳ ۱۰۸ ۱۲۴ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۵۵
B ۱۰۰ ۱۳۰ ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۲۰۰
C ۶۰۰-۹۰۰ ۷۳۵-۱۰۹۰ ۷۳۰-۱۰۷۵ ۸۰۰-۱۱۹۰ ۸۰۰-۱۱۹۰ ۸۰۰-۱۱۸۰ ۹۵۰-۱۲۶۰
D ۶۰-۳۶۰ ۷۰-۴۲۵ ۸۰-۴۲۵ ۱۰۰-۴۹۰ ۱۰۰-۴۹۰ ۱۱۵-۴۲۵ ۱۱۰-۵۲۰
E ۵۵ ۶۰ ۷۱ ۸۶ ۸۰ ۸۵ ۹۰
F ۴۶ ۵۴ ۶۸ ۷۶ ۸۵ ۸۵ ۹۰
G ۱۱۰ ۱۳۸ ۱۷۰ ۱۷۰ ۱۸۰ ۱۸۲ ۲۳۰
H ۲۲۵ ۲۴۹ ۲۴۹ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۶۰ ۳۶۰
K ۱۴۷ ۱۷۰ ۱۹۰ ۲۵۲ ۲۷۵ ۲۸۱ ۳۸۰
R ۱۱۹ ۱۴۰ ۱۵۵ ۱۸۵ ۲۱۰ ۲۲۴ ۲۱۲
S ۱۷۵ ۲۳۵ ۲۱۷ ۱۸۷ ۲۱۰ ۲۰۲ ۲۰۵
T ۱۱۳ ۱۲۸ ۱۲۸ ۲۵۰ ۲۸۰ ۲۵۸ ۲۵۸
Net weight kg ۱۴ ۲۰ ۲۸ ۴۶ ۶۵ ۷۲ ۹۱
Meas. cm ۶۲x18x19 ۷۵x19x22 ۷۵x21x25 ۸۲x27x31 ۸۵x29x35 ۹۰x38x30 ۱۰۲x42x36

 

بست بکسل

18-2-1024x669 WIRE-ROPE-CLIPS-DIN741_413e74_images-300x300