Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

تسمه حمل بار

#تسمه حمل بار# فیکس بار

webbing-sling_c16053_1

 

#تسمه حمل بار# و فیکس بار
در این بخش #تسمه های حمل بار# که از الیاف نایلونی یا پلی استر ساخته می شوند مورد بررسی قرار می گیرند. الیاف نایلونی در برابر بسیاری از مواد قلیایی مقاوم بوده و بیشتر کاربرد دارند. در حالیکه مواد پلی استر در برابر مواد اسیدی مقاوم بوده و در شرایط خاصی به کار برده می شوند. این گونه تجهیزات توسط دستگاههای بافنده ی صنعتی تولید می شوند. روش دوخت پیوسته تنها روش مورد قبول برای ساخت تسمه های حمل بار در بسیاری از استانداردهای معتبر عنوان شده است. معمولا برای جلوگیری از سایش، محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی، افزایش ضریب اصطکاک و محافَظت در برابر ذرات و مواد خارجی، افزایش ضریب اصطکاک و محافظت تسمه حمل بار در برابر نور خورشید، از مواد مناسب پلیمری برای پوشاندن الیاف آن استفاده می شود. حداقل فاکتور طراحی در این گونه تجهیزات ۵ است

فروش انوع تسمه حمل بار دوبل از ۱ تن الی ۶۰ تن

فروش انواع تسمه حمل بار چهار لا (۴ لا) در تناژ مختلف

#تسمه حمل بار# ۸ تنی

webbing-sling-8-ton-1-meter_786364_8-300x300

#تسمه حمل بار#  و فیکس بار، ظرفیت ۸تن، طول ۱متر

#تسمه حمل بار#  و فیکس بار، ظرفیت ۸تن، طول ۲متر

#تسمه حمل بار#  و فیکس بار، ظرفیت ۸تن، طول ۳متر

#تسمه حمل بار# و فیکس بار، ظرفیت ۸تن، طول ۴متر

#تسمه حمل بار# و فیکس بار، ظرفیت ۸تن، طول۵متر

#تسمه حمل بار# و فیکس بار، ظرفیت ۸تن، طول ۶متر

#تسمه حمل بار# و فیکس بار، ظرفیت ۸تن، طول ۷متر

#تسمه حمل بار# و فیکس بار، ظرفیت ۸تن، طول ۸متر

#تسمه حمل بار# و فیکس بار، ظرفیت ۸تن، طول ۱۰متر

#تسمه حمل بار# ۶ تنی

c5a8d5_th413515298986ton-300x225

#تسمه حمل بار# و فیکس بار، ظرفیت ۶تن، طول ۱متر

#تسمه حمل بار# و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۲متر

#تسمه حمل بار# و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۳متر

#تسمه حمل بار# و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۴متر

#تسمه حمل بار# و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۵متر

#تسمه حمل بار# و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۶متر

#تسمه حمل بار# و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۷متر

#تسمه حمل بار# و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۸متر

تسمه حمل بار ۴ تنی

8fdf12_webbing-sling-4-ton-1-meter_08bba3_1-300x300

 

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۱متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۲متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۳متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۴متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۵متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول۶متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۷متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۸متر

 

تسمه حمل بار ۳ تنی

f9cc33_webbing-sling-3-ton-7-meter_5ca298_8-300x300

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۳تن، طول ۱متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۳تن، طول ۲متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۳تن، طول ۳متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۳تن، طول ۴متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۳تن، طول ۵متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۳تن، طول ۶متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۳تن، طول ۷متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۳تن، طول ۸متر

تسمه حمل بار ۲ تنی

8e0950__68164c_21-300x300

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۲تن، طول ۱متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۲تن، طول ۲متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۲تن، طول ۳متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۲تن، طول ۴متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۲تن، طول ۵متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۲تن، طول ۶متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۲تن، طول ۷متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۲تن، طول ۸متر

تسمه حمل بار ۱۲ تنی

0f0ce3_webbing-sling-12-ton-1-m_4166b2_10-300x300

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۱متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۲متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۳متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۴متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۵متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۶متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۷متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۸متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۱۰متر

تسمه حمل بار ۱۰ تنی

e7f1ff_10-300x300

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱۰تن، طول ۲متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱۰تن، طول ۳متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱۰تن، طول ۴متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱۰تن، طول ۵متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱۰تن، طول ۶متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱۰تن، طول ۷متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱۰تن، طول ۸متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱۰تن، طول ۱۰متر

تسمه حمل بار ۱ تنی

d58b97_webbing-sling-1-ton-5-meter_aba520_5-300x300

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۱متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۲متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۳متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۴متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۵متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۶متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۷متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۸متر

#تسمه جغجغه ای#

تسمه کش یا تسمه جغجغه یا تسمه باربندی یا تسمه سفت کن یا آسان بند
توجه : این  وسیله برای کشیدن و یا بلند کردن بار و یا بکسل کردن  مناسب نمی باشد .

این وسیله تسمه کش یا تسمه جغجغه نام دارد ولی برخی آن را تحت  عنوان تسمه باربندی یا تسمه سفت کن یا آسان بند میشناسند . وسیله ای است برای بستن یا سفت کردن بار  و سهولت بارگیری و ثابت کردن بار بر روی انواع وسلیه نقلیه در هنگام حرکت  مانند وانت ، تریلر ، موتور و ….. . همچنین از این وسیله از برای مهار بار داخل اتاق خودرو و روی باربند، هنگام حرکت خودرو استفاده می شود. دارای مکانیزم جغجغه ای با ضامن رها سازی آسان میباشد . برای سفرهای آفرود و کمپینگ  به ویژه در باربند انواع خودروهای دودیفرانسیل  ایده آل میباشد . با استفاده از این وسیله هم ضریب اطمینان بار بالا رفته و زمان بارگیری کاهش می یابد .بستگی به نوع دوخت نوار و کیفیت دسته جغجغه  و کیفیت نوار آن ، دارای قیمت های مختلفی در بازار است  و در عرضهای ۲٫۵ سانت ، ۳٫۸   سانت  ، ۵  سانت و ۷٫۵ سانت و ۱۰  سانت ارائه میگردد .

نحوه استفاده از تسمه جغجغه بدین شکل است که ابتدا دستگیره جغجغه را باز نموده و از شیار ورود جغجغه ، انتهای بندی که یک طرف آن قلاب دارد را ، عبور داده و آنقدر بند را بکشید تا بار مورد نظر محکم گردد .  سپس دستگیره جغجغه را به طرف  بالا و پایین حرکت داده تا بار مورد نظر کاملا محکم گردد .
برای باز نمودن تسمه جغجغه ، دستگیره جغجغه را باز نموده و ضامن آن را به بیرون فشار می دهیم  تا تسمه جغجغه آزاد گردد . در عرض های ۲ سانت.۵ سانت.۷/۵ سانت.۱۰ سانت.تسمه حمل بار#تسمه حمل بار

5-2-300x173